• GIỚI THIỆU CÔNG TY

  • Công ty AUTOSMART được thành lập từ năm 2007. Với hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực THIẾT BỊ AN NINH và ĐIỆN NHẸ với các thiết bị như:
  • Tính toán chi tiết phương án thi công trước khi thực hiện

Tính toán kỹ phương án đảm bảo tránh sai sót và đúng tiến độ công trình

  • Thi công cáp mạng theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật

Hệ thống dây mạng được đi trên máng cáp và thiết bị được lắp đặt trong tủ Rack

  • Đảm bảo an toàn lao động

Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu an toàn lao động và các chứng chỉ của chủ đầu tư đặt ra

  • HỒ SƠ NĂNG LỰC